За нас

Тракия Дъш Тиджарет АД е основана през 2009 г. за търговия със зърно и слънчоглед и техните производни (брашна олио и фуражи). Фирмата е един от големите износители на слънчоглед. Приоритетни пазари са съседните балкански страни Турция и Гърция. Фирмата се състои от трима акционери:

  1. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği - Централно Сдружение на Кредитните Кооперации в Р. ТУРЦИЯ.
  2. Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği  - Регионално Сдружение на Кредитните Кооперации гр. Текирдаг 
  3. Trakya Yem ve Yağ Sanayi Ticaret A.Ş. - Тракя Йем ве Йаг Санаи Тиджарет АД - Фуражна фабрика и маслобойна в градовете Къркларели и Узункьопрю.

КРАТКА ИСТОРИЯ

 Къркларели Йем Фабрикасъ (Фуражна фабрика – Къркларели) е закупена от Таръм Креди Кооператифлери (Земеделски кредитни кооперации) през 1995 г. при приватизацията на държавната фуражна промишленост. Къркларели Йем Фабрикасъ до месец май 1996 г. е продължила своята дейност като едно предприятие към Таръм Креди Кооператифлери. На 6 май 1996 г. е преобразувано в Акционерно дружество. През 1989 г. 25% от Таръм Креди Кооператифлери преминава в собственост на Къркларели Йем Санаи Аноним Ширкети, а 10% - в ръцете на 860 съдружници. Предприятията на Узункьопрю Йем ве Яг Санаи Ширкети (Фуражна фабрика и маслобойна – Узункьопрю) от м.юни 2005 г. до 22 август 2008 г. са отдадени под наем на фирма Къркларели Йем Санаи Аноним Ширкети. На 22 август 2008 г. Узункьопрю Йем ве Яг Санаи Аноним Ширкети се обединява с Къркларели Йем Санаи Аноним Ширкети и те продължават своята дейност под наименованието Тракия Йем ве Яг Санаи Аноним Ширкети.

Капиталът на дружеството е 15.000.000 турски лири, от който 99% е на Таръм Креди Кооператифлери. В Къркларели дружеството има фуражна фабрика с производствен капацитет 30 тона на час, склад с вместимост 8000 тона, 5 броя стоманени силози с вместимост 1500 куб.м. и фабрика за масло с капацитет 200 тона на ден, а в Узункьопрю – фуражна фабрика с капацитет 15 тона на час, фабрика за масло с капацитет 400 тона на ден, 4 броя стоманени силози с вместимост 2500 куб.м., складове с вместимост 40000 тона. Предприятията на дружеството в Къркларели са изградени върху 60 декара земя, а в Узункьопрю – върху 70 декара.

На фуражния пазар дружеството развива дейност в регион Тракия и Чанаккале, а на пазара на слънчоглед и царевично зърно – в региона на Мраморно, Егейско / Бяло море.

Във фуражните фабрики се произвеждат различни видове качествени комбинирани фуражи. Продуктите на производителя като слънчоглед, пшеница, ечемик, царевица се оползотворяват във фабриката на дружеството.