Tablica

VARLIKLAR

 

 

 

Dönen Varlıklar

 

61.383.999

59.262.175

   Nakit ve Nakit Benzerleri

6

                   43.226

293.015

   Finansal Yatırımlar

7

-

-

   Ticari Alacaklar

10

            22.526.100

16.351.749

   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

12

 

-

   Diğer Alacaklar

11

                 520.627

727.126

   Stoklar

13

            36.372.092

36.624.563

   Diğer Dönen Varlıklar

26

              1.921.954

5.265.722