Начало


Основна дейност на фирмата: изкупуване и износ на слънчоглед, царевичен зародиш, пшеница  и др. земеделски продукции.

гкйхлкйхкйхкййхкйхкйхкйхккйхкйх

кйгкхгхккхк